یک برنامه بسیار مفید برای کسانی که همیشه در حال ذکر گفتن می باشند.در این برنامه شما می توانید تعداد ذکرهای خود را وارد نمایید تا آنها را فراموش نکنید.ویژگی های این برنامه:

-صفر کردن اذکار
-شروع اذکار از عدد مورد نظر
-تسبیحات حضرت زهرا س به طور جدا گانه

این برنامه بسیار مفید را از دست ندهید.برای دریافت دیدن تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.