رام رسمی اندروید ۴٫۴٫۲ برای اکسپریا زد ۲ منتشر شد. این رام نسخه خاورمیانه بوده و از زبان فارسی کاملا پشتیبانی می کند و برای مدل D6503 می باشد.بیلد نامبر رام نیز ۱۷٫۱٫۲٫A.0.314 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.