جهانی از رزمندگان ماجراجو، حماسی و مبارزه ای در این بازی World of Warriors دور هم جمع شده اند. گروهی از جنگجویان ماهر را به استخدام خود درآورید تا در جنگ های سرنوشت ساز و حیاتی شرکت کنند. توجه کنید بازی به صورت رایگان ارائه شده است و به تمامی قسمت ها و مراحل دسترسی کامل خواهید داشت. همچنین می توانید نیروهای خود را از بین ۱۰۰ ارتش تاریخی و حماسی با سبک های مختلف امتحان کنید و پس از استخدام نیرو باید با آموزش های صحیح آن را رهبری کنید تا در جنگ ها پیروز از میدان خارج شوند.