نسخه جدید بازی جذاب Myth Defense Light Forces v1.8.9Updated*

بازی Myth Defense را میتوان جزء بازی های استراتژیک طبقه بندی کرد، این بازی سبکی مشابه بازی معرف field runner دارد. در این بازی شما باید سلاح های دفاعی خود را به نحوی بچینید که دشمنانتان هنگام رد شدن از آن مسیر کشته شوند و نتوانند به قلعۀ شما راه پیدا کنند. هر سلاح قیمت خود را دارد لذا شما باید مدیریت منابع کنید تا در هر مرحله از سلاح های درست استفاده کنید. ‏

تنوع سلاح ها، دشمنان، نقشه ها و گرافیک خوب را میتوان از مزیت های این بازی زیبا  بر شمرد.

 

 

 

نسخه جدید بازی جذاب Myth Defense Light Forces v1.8.9