رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۳ برای اچ تی سی سنسیشن منتشر شد. این رام دارای سنس ۳٫۵ بوده و نسخه اروپا می باشد. این رام RUU بوده و و هم اکنون می توانید آن را از وبسایت اندرویدکده دریافت نمایید.