گذاشتن یادداشت روی صفحه با Desk Notes Widget v1.3.2

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که کار های روزانه خود را فراموش می کنید ما به شما Desk Notes Widget را پیشنهاد می کنیم. با استفاده از این ویجت به راحتی می توانید بر روی صفحه اصلی گوشی خود یادداشت بگذارید.