رام رسمی اندروید ۴٫۳ برای اکسپریازد آر منتشر شد. این رام نسخه خاورمیانه بوده و برای مدل C5502 می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۱۰٫۴٫b.0.569 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.