یک برنامه بسیار مفید برای کسانی که به کارآفرینی علاقه مند هستند ویا دوست دارند با کارآفرینان بزرگ جهان آشنا شوند که یک برنامه بسیار کاربردی و موثر برای دوستداران کارآفرینی خواهد بود.

مطالب موجود در برنامه:

مهارت های کارآفرینی
ویژگی ها و عادات افراد موفق
نگرش و تفکر
دلایل عدم موفقیت
ایجاد کسب و کار
مدیریت و ارزیابی طرح و روند کسب و کار
حکایت
توصیه ها و سخنان
سرگذشت کارآفرینان و افراد موفق

این برنامه بسیار مفید را از دست ندهید.