یک برنامه بسیار عالی برای علاقه مندان به شعر و ادبیات پارسی…!این برنامه شامل پنج گنج نظامی می باشد که شامل مثنوی های خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرف نامه، خردنامه و مخزن الاسرار می باشد.امیدوارم این برنامه زیبا را از دست ندهید.