یک برنامه بسیار مفید و کاربردی که تلفن همراه شما را تبدیل به یک منبع پیامکی بسیار کامل و جامع می کند.در این برنامه تعداد ۲۰۵۰۳پیامک به طور دقیق وجود دارد که شامل بخش بندی های زیر است:

طنز بازار
فلسفی
ایام اسلامی
مذهبی
تسلیت
ولادت
روزهای باستانی
تبریکات

این برنامه بسیار مفید را از دست ندهید.