این برنامه Push Ups Workout یک مربی واقعی برای ایجاد تناسب اندام در بدن شما است. سبک کاری برنامه به این گونه است که برنامه با ارائه تمارین های علمی و پر فشار سبب پرورش اندام بدن می شود. البته فقط برنامه ورزش و تعداد آن ها را ارائه نمی کند و می تواند با اطلاعات عملی خود میزان کالری مصرف شده در هر تمرین را محاسبه کند. نرم افزار دارای سطوح مختلفی است که با انجام دادن تمارین هر مرحله و کسب نتایج مناسب می توانید به مرحله بعد بروید، هر چه پیشرفت کنید تعداد و فشار تمرینات بیشتر مشود که سبب افزایش زیبایی اندام شما می شود.

ویژگی های اصلی نرم افزار:

– ارائه نمودار های تحلیلی

– ارائه حالت های آزاد

– امکان وارد کردن اطلاعات به صورت دستی

– حسگر شمارش

اگر به تناسب اندام خود اهمیت می دهید پیشنهاد می کنیم به هیچ وجه این برنامه را از دست دهید!