آیا باور می کنید که هوگو می تواند پرواز کند؟ پاسخ مثبت است زیرا او با یک موشک مدرن می تواند در آسمان پرواز کند و به کشف جهان مرموز اطراف آن بپردازد. درطول ماجراجویی مرموز هوگو همسر و فرزندانش را گم کرده است. آنها توسط جادوگران شرور جنگل دزدیده شده اند. حال او باید خانواده اش را نجات دهد ولی مسیر او پر است از موانع خطرناک و دشمنان مختلف که مانع این کار می شوند. پس به هوگو کمک کنید تا از جادوگر زشت فرار کند و سکه های موجود در مسیر را جمع آوری کنید تا خانواده اش را از زندان نجات دهید. برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط بازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.