جنگ برای زمین به اتمام رسیده است و نبرد در کهکشان آغاز شده است. شما باید در هر نبرد سریع و قاطعانه برنده شوید . فرماندهی ناوگان خود را به دست بگیرید و منجر به پیروزی آن شوید. Solarmax 2 یک بازی استراتژی زیبا می باشد که بر پایه جنگ های بین ستاره ای است! سیارات دیگر را تسخیر کنید، سفینه های فضایی خود را بسازید و با بهره گیری از تاکتیک ها مخالفان را شکست دهید.

ویژگی های بازی:

خشونت آمیز و بی رحم

۳۶ ماموریت با انواع دشواری

۳ تنظیم برای سرعت بازی

خود آموز استفاده از کنترل ها

گرافیک زیبا HD