یک برنامه بسیار مفید با رابط کاربری ساده برای کسانی که از فضایل این زیارت نامه آگاه هستند ومی خواهند در هر زمان و مکان به آن دسترسی داشته باشند.این برنامه مفید و کاربردی را از دست ندهید. برای دریافت و دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.