یک ویجت بسیار جالب برای علاقه مندان به امام زمان (عج)که در آن گذشت زمان غیبت را به شما نمایش می دهد.همین موضوع باعث میشود با مشاهده به این ویجت فراموشمان نشود که چندین سال است که ایشان از دیده های ما پنهان شده اند.این برنامه مفید را از دست ندهید.