رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای اکسپریا تیپو دوسیمکارت منتشر شد. این رام مخصوص کشور هند بوده و برای مدل ST21ii می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۱۱٫۰٫A.6.8 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.