رام رسمی اندروید ۴٫۱٫۱ برای اکسپریا ای دوسیمکارت منتشر شد. این رام مخصوص اروپا بوده و برای مدل C1605 می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۱۱٫۳٫A.2.1 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.