رام رسمی اندروید ۴٫۳ برای اکسپریا ام دوسیمکارت منتشر شد. این رام مخصوص خاورمیانه بوده و برای مدل C2005 می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۱۵٫۵٫A.0.18 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.