پروفسور بدجنس به تازگی توانسته است از زندان فرار کند و در نزدیکی مزرعه ای در کنار یک دره زیبا مخفی شده است. او تمامی حیوانات این مزرعه را دستگیر و زندانی کرده است و سعی دارد تا با زندانی کردن آنها کنترل این مزرعه را به دست بگیرد. او قصد دارد تا نقشه شیطانی خود برای از بین بردن زمین را هرچه زودتر عملی کند! اکنون در این بازی شما در نقش گاو قهرمان باید تمامی تلاش خود را به کار بگیرید تا حیوانات را آزاد و جلوی کارهای شوم پروفسور را بگیرید. آیا می توانید تمامی حیوانات را آزاد کنید و با پروفسور بدجنس مبارزه کنید؟ اگر این چنین است پیشنهاد می کنیم این بازی زیبا را از دست ندهید! برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط بازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.