یک برنامه بسیار زیبا با گرافیکی جالب برای کسانی که از فضیلت های ماه پربرکت شعبان با خبر هستند و می خواهند از این فضیلت ها بهره مند گردند.در این برنامه متن صلوات شعبانیه به همراه صوت بسیار زیبای آن گنجانده شده است تا شما در هر زمان و مکان که خواستید از این صلوات استفاده کنید.این برنامه مفید را از دست ندهید.