یک برنامه بسیار مفید که می تواند در شناختن بهتر عینک ها وخرید بهترین آنها به شما کمک نماید.در این برنامه بخش بندی های مختلفی صورت گرفته که در هر بخش یک سری اطلاعاتی در اختیار شما قرار داده می شود.

بخش بندی های برنامه:

۱- مقدمه
۲-انواع عینک آفتابی
۳- انواع فریم عینک آفتابی
۴-انواع عدسی
۵-رنگ عینک آفتابی
۶-ـآزمایش عینک آفتابی
۷-قیمت عینک آفتابی معروف

این برنامه بسیار مفید را از دست ندهید.