رام رسمی اندروید ۴٫۱٫۲ برای اکسپریا پی منتشر شد. این رام نسخه خاورمیانه بوده  و آخرین نسخه منتشر شده برای نسخه اندروید ۴٫۱٫۲ می باشد و برای مدل LT22i می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۶٫۲٫A.1.100 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.