رام رسمی اندروید ۴٫۲٫۲ برای اکسپریا ام دو سیمکارت منتشر شد. این رام نسخه جهانی بوده  و آخرین نسخه منتشر شده برای نسخه اندروید ۴٫۲٫۲ می باشد و برای مدل C2005 می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۱۵٫۱٫A.2.5 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.