از اعماق عصر حجر تا جنگ در آینده با فضایی ها! بازی جنگ تکامل نشانگر پیشرفت انسان از گذشته است که در ابتدا با وسیله های اولیه و در آینده ای نه چندان با فضایی ها خواهد جنگید. شاید در ابتدا این ایده و بازی ساده به نظر برسد، ولی در بازی در خواهید یافت که باید توانایی خود را در گذاراندن انواع مراحل و با سربازان و سلاح های مختلف نشان دهید. با گذر از مراحل طلا به دست بیاورید و آن ها را صرف خرید سربازها کنید تا همیشه یک ارتش قدرتمند برای خود داشته باشید.

ویژگی های اصلی بازی:

– ۹ مرحله های مختلف

– سلاح های فوق العاده جالب

– انواع مختلفی از سربازان و سلاح ها