یک برنامه جالب برای کسانی که زیاد در معرض پشه ها قرار دارند و دوست دارند اطلاعاتی درباره ی پشه ها کسب نمایند.در این برنامه اطلاعات زیر وجود دارد:

دانستنی های پشه ها
راه های مقابله
تسکین خارش بعد از نیش
لوازم برای مبارزه با آنها
و…

پیشنهاد می کنیم این برنامه را از دست ندهید.