رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای هوآوی هونور منتشر شد. این رام نسخه جنریک می باشد و برای مدل U8860 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.