یک برنامه بسیار مفید برای یادگیری زبان انگلیسی.در این برنامه به شما هفت روش آموزش زبان انگلیسی از طریق اینترنت را آموزش می دهد.در واقع به شما روش یادگیری زبان از طریق اینترنت را یاد میدهد.این برنامه رابط کاربری ساده ای دارد وشما می توانید به راحتی از مطالب برنامه استفاده نمایید.این برنامه را از دست ندهید.