بیگانگان فضایی به زمین حمله کرده اند و قصد تصرف و نابود کردن آن را دارند. شما وظیفه دارید در این بازی Alien Vs People به کمک مردم بیاید و تمامی آن ها را نابود کنید! اگر فیلم سینمایی بیگانه را دیده باشید، بازی روایتگر آن فیلم است. تمامی وقایع پس از سقوط یک سفینه در زمین کشاورزی آغاز می شود، شما باید با کمک دوستتان موجود عجیب الخلقه و خطرناک را نابود کنید.

ویژگی های اصلی بازی:

– استفاده از مهارت های استراتژی

– کمک از یک همکار

– تغییر شخصیت نسبت به مکان

برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط بازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.