سال ۱۸۴۹ است و طلا به تازگی در کالیفرنیا کشف شده است. شما قصد دارید برای کسب ثروت و شهرت دست به کشف و پیدا کردن معادن طلا بزنید، برای همین کار باید تعدادی نیرو را استخدام کنید! اگر طلا پیدا کنید زندگی شما مانند یک نجیب زاده خواهد شد و گر نه باید مانند فقیران زندگی کنید پس تمام سعی خود را بکنید. در دنیای مدرن دنبال طلا گشتن آسان است اما بدون هیچ وسیله ی تشخیص بسیار کار سخت می شود و اگر طلا پیدا کردید مراقب باشید که آشوب در شهر پیش نیاید. سناریوهای موجود در بازی منحصر به فرد و بسیار جذاب هستند و می تواند برای ساعت ها شما را سرگرم کنند.

ویژگی های اصلی بازی:

– ۲۰ شهرستان واقعی در کالیفرنیا

– وجود بیش از ۵۰ منابع مختلف

– وظایف گوناگون

پیشنهاد می کنیم این بازی زیبا را از دست ندهید!