یک برنامه بسیار مفید و کاربردی که در آن می توانید پاسخ سوالات شرعی و اعتقادی خود را از ما بپرسید.در این برنامه شما می توانید از طریق پیامک ویا اینترنت سوال خود را پرسیده و پاسخ را دریافت کنید.شما حتی می توانید در بخش گنجینه پاسخ ها به سوالات متداول که از ما پرسیده اند دسترسی داشته باشید و پاخ ما را در آنجا ببینید.در بخش زلال معرفت نیز می توانید به پای درس معصومین می نشینید.این برنامه مفید را از دست ندهید.