یک برنامه بسیار مفید و جالب برای آقایان.در این برنامه به بررسی آیات و روایات می پردازد که در مورد ریش و سبیل آقایان می باشد و به شما اطلاعاتی می دهد که به هیچ عنوان از آن ها آگاه نیستید.به شما پیشنهاد می کنیم این برنامه را از دست ندهید.