یک نرم افزار بسیار مفید در زمینه اسامی خدا در آیین زرتشتیان و دین اسلام.در این برنامه به بررسی اسامی خدا در این دو دین می پردازید و نکات جالبی را متوجه می شوید.هم چنین در این برنامه معانی اسامی خدا در دو کتاب قرآن و اوستا گنجانده شده است.این برنامه را از دست ندهید.