Ottomania بازی است که روایتگر جنگ عثمانی ها با ملل دیگر و فتوحات آن ها را نشان می دهد. در بازی شما باید به کمک و همراهی عثمان بیک، سلطان محمد فاتح و سلطان سلیمان به جنگ دشمنان خود بروید! آن ها در ارتش و حکومت شما یک وزنه به حساب می آیند. به همراه خود کمان دار، قاضی، نیروی سواره و پیاده و قهرمان حماسی را ببرید تا نقش هر کدام را در میدان جنگ مشاهده کنید. جنگ های کشورگشایی شما در آسیا شروع می شود و باید به قدری پیشرفت کنید که بتوانید تا بالکان را در مرکز اروپا تسخیر کنید.

ویژگی های اصلی بازی:

– وجود شخصیت های معروف و حماسی

– گرافیک مناسب و جذاب

– وجود زبان های مختلف برای بازی

– ارائه هیجان فوق العاده