با نرم افزار face blender شما می توانید دو چهره مختلف را با هم ترکیب کرده و یک چهره مشترک به دست آورید. نرم افزار فوق بسیار هوشمند عمل کرده و چهره های شما را تشخیص داده و دو تصویر را به راحتی با هم ترکیب می کند. برای کار با نرم افزار کافی است از داخل گوشی یا از طریق دوربین دو عکس را وارد نرم فزار کنید و یکی را به عنوان عکس اول و دیگری را به عنوان عکس دوم انتخاب کنید و دکمه  blend faces را انتخاب کنید. برای مثال می توانید عکس خود و همسرتان را ترکیب کنید تا شکل فرزندتان را به دست بیاورید! برنامه تضمین می کند که تصاویر فوق العاده خنده دار باشند. پیشنهاد می کنیم به هیچ وجه این برنامه را از دست ندهید!