داستان بازی دوره ای آخرالزمانی را روایت میکند جایی که نسل بشریت رو به نابودی است و تمامی مناطق جهان آلوده هستند و برای بازماندگان نیز چاره ای جز پناه گرفتن در پشت دیوار ها و یا خانه شان نیست. حال این وظیفه شماست که این هرج و مرج را از بین ببرید و برای بقای نسل خود تلاش کنید.

در بازی امپراطوری Z باید استحکامات خود را ساخته و برای محافظت از آن با دیگر بازماندگان متحد شوید زیرا دشمن اصلی شما در پشت دیوارها منتظر حمله هستند. با هزاران بازیکن دیگر در سرتاسر جهان متحد شده و نیروهای خود را آموزش دهید و در نبرد هایی حماسی شرکت کنید تا نسل بشریت را زنده نگه دارید.