برنامه بسیار مفید و جالب برای علاقه مندان به فرهنگ و ادبیات پارسی.در این برنامه داستان های فریدون برای شما جمع آوری گردیده است که به شما امکان آشنایی بیشتر با شاهنامه را می دهد زیرا زمانی که ما نام شاهنامه را می شنویم فقط یاد داستان های رستم می افتیم. پیشنهاد می کنیم این برنامه را از دست ندهید.