اگر شما هم از علاقه مندان به ایران باستان و هم چنین کنجکاو در مورد ارتش های آن زمان بودید به شما پیشنهاد می کنیم این برنامه مفید را از دست ندهید.در این برنامه به ساختار و چیدمان ارتش های ایران باستان می پردازد  و اطلاعاتی به شما در این زمینه می دهد تا شما دلیل پیروزی ها و موفقیت ها و افتخار آفرینی های آن دوران را بهتر درک کنید. پیشنهاد میکنیم این برنامه را از دست ندهید.