نرم افزار وایبر یک نرم افزار اینترنتی می باشد که می توانید به کمک آن تماس یاپیامک ارسال کنید و هزینه ای نپردازید چون این کار توسط اینترنت صورت می گیرد.در این نرم افزار به شما نحوه ی استفاده از نرم افزار وایبر را آموزش می دهد.به شما پیشنهاد می کنیم این برنامه را از دست ندهید.