یک نرم افزار کاربردی که به شما این امکان را می دهد تا سرعت دست خود را بدانید وآنرا بادیگران مقایسه ویا به اشتراک بگذارید.در این نرم افزار شما با سرعت گوشی و دستتان را تکان می دهید و این نرم افزار سرعت دست شما را نمایش می دهد.این برنامه بسیار جالب را از دست ندهید.