رام رسمی اندروید ۴٫۴٫۲ برای اکسپریا زد ۲ منتشر شد. این رام نسخه جهانی است و برای مدل D6503 می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۱۷٫۱٫A.2.55 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.