کسانی که فکر می کنند جنگ با شیطان و اراوح نفرین شده وجود ندارد اشتباه می کنند بازی Zombie Frontier 2:Survive نشان می دهد که ارواح شیطانی وجود دارند و قصد از بین بردن انسان ها و کره زمین را دارند. نگران ناشید هنوز بسیاری از انسان ها زنده اند و آن ها در گروه های کووچک در سراسر دنیا به جنگ زامبی ها رفتند و شما هم وظیفه دارید به مقرر اصلی آن ها حمله کنید و با تمام قوا آن ها را نابود کنید. اگر بتوانید آزمایشگاه زیر زمینی موجود آن ها را از بین ببرید شما پیروز خواهید شد، با پیشرفت در بازی می توانید سلاح های جنگی مناسب تری را خریداری کنید. برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط بازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.