نرم افزار فوق العاده کاربردی و مفید که برای محاسبه ی قیمت طلا و سکه بر اساس ضرب های دقیق بانک مرکزی وبازار تهیه شده است.

قابلیت های این نرم افزار:

– محاسبه ارزش واقعی (قیمت) سکه تمام بهار آزادی
– محاسبه ارزش واقعی (قیمت) نیم سکه
– محاسبه ارزش واقعی (قیمت) ربع سکه
– محاسبه ارزش واقعی (قیمت) سکه یک گرمی
– محاسبه قیمت مثقال طلا ۱۷ عیار در بازار جهانی
– محاسبه قیمت هرگرم طلای ۱۸ عیار ۷۵۰
– محاسبه طلای خریداری شده از طلا فروشی ها