اگر شما هم از علاقه مندان به فرهنگ و تمدن باستانی کشورمان از جمله هخامنشیان دارید به شما این برنامه را پیشنهاد می کنیم.در این برنامه متن منشور کوروش و هم چنین تاریخچه آن قرار دارد که شما می توانید درس های زیادی از آن بیاموزید و این فرهنگ را به نسل آینده نیز تحویل دهید. پیشنهاد می کنیم این برنامه را از دست ندهید.