جیمز سنجاب کوچکی است که در فصول مختلف فندق های فراوانی را برای زمستان جمع آوری کرده است، ولی  او مواد غذایی خود را در خانه اش ذخیره نکرده است، زیرا می ترسد که دیگران به آن دسترسی پیدا کنند به همین خاطر آن ها را از دید دیگران مخفی کرده است! شما در بازی Where are my nuts باید به او کمک کنید تا مسیر رسیدن به فندق های خود را پیدا کند ولی مراقب باشید که حیوانات دیگر او و فندق هایش را نبینند، زیرا هر دو را از بین می برند. در بازی چالش هایی مانند: تله ها، زنبورهای عصبانی، وجود سحر و جادو، مسیر های گیج کننده و … وجود دارد.

ویژگی های اصلی بازی:

– وجود مراحل مختلف

– طراحی بازی بر اساس قواعد فیزیک

– موسیقی دلپذیر

– شخصیت سرگرم کننده