برنامه ای بسیار سرگرم کننده ومفرح که می تواند ساعت ها شما را سرگرم نماید.در این برنامه به جای اعداد این میوه ها هستند که خانه های جدول را پر می کنند.شما در این بازی باید در ردیف های افقی وعمودی میوه های متنوع راقرار دهید.این بازی دارای درجه بندی مختلف سطح بازی می باشد. پیشنهاد می کنیم این بازی را از دست ندهید. برای دریافت و دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.