این برنامه بسیار جالب در واقع نوعی محاسبه ی نفس انسان است که براساس ۴۰ روز آمادگی شمارا برای نیمه شعبان نشان می دهد.هدف این برنامه این است که به شما کمک کند با دلی پاک برای امام زمانمان دعا کنیم وخداوند هم این دعاها را اجابت نماید.شما در این برنامه می توانید هم گناهان خود وهم کارهای خوب خود را که در طول روز انجام می دهید را محاسبه نمایید. پیشنهاد می کنیم این برنامه را از دست ندهید.