این برنامه بسیار مفید و کاربردی می باشد ودر واقع نوعی ذکر شمار و رکعت شمار الکترونیکی می باشد.در این برنامه شم زمانی که تعداد ذکرهایتان به ۵۰ برسد با لرزش به شما اطلاع می دهد واگر بخواهید از رکعت شمار آن استفاده کنید باید گوشی را در پایین مهر قرار دهید تا نرم افزار به درستی کار کند.به شما پیشنهاد می کنیم این برنامه کاربردی را از دست ندهید.