رام رسمی جیلی بین ۴٫۳ برای اکسپریا وی منتشر شد. بیلد نامبر این رام ۹٫۲٫a.1.210 بوده و آخرین بیلدنامبر منتشر شده تاکنون می باشد. این رام جنریک کشور مالزی می باشد که هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.