شاید در دنیای امروزی که افسانه ها و اسطوره های دروغین ملل دیگر خیلی در جامعه ی ما اثر گذاشته باید نهایت تلاش خود را انجام دهیم که سرمایه های ملی ما از بین نروند.در این برنامه ۱۸ داستان زیبا وآموزنده از شاهنامه ی گرانقدر فردوسی جمع آوری شده است تا مارا در این امر مهم یعنی حفظ ادب پارسی کمک نماید. پیشنهاد می کنیم این برنامه را به هیچ وجه از دست ندهید. برای دریافت و دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.