ناوگان جنگی یکی از محبوب ترین بازی های سبک نبرد زیر دریایی های مدرن می باشد که برای اندروید منتشر شده است. جنگی بسیار بزرگ بین انسان ها و ربات ها در سال ۲۰۲۱ رخ داده است. قطب جنوب دچار تخریب و ذوب شدن یخ ها شده و میدان مغناطیسی خود را از دست داده است. انسان ها به نوعی با روز قیامت مواجه شده است و بسیاری مجبور به مهاجرت به اقیانوس ها و بقای خود شده اند. بزودی دوره جدیدی از جنگ میان انسان ها برای بدست آوردن منابع اتفاق خواهد افتاد!

ویژگی های اصلی بازی:

بیش از ۶۰ جنگ هیجان انگیز

۵ اقیانوس به صورت کامل

بیش از ۵۰ نبرد مختلف

بیش از ۹۰ سلاح مختلف